Hayvan Gübresi

Hayvan Gübresi

Hayvan Gübresi

Hayvan gübresi, taşıma ve hayvan gübresi yerleştirme işlemlerini yapmaktayız. Hayvan gübresi taşımada bahçenizin herhangi bir bölgesine dökülerek işlem tamamlanmaktadır. Hayvan gübresi yerleştirmede ise gübreniz bahçeniz getirilerek bahçenizin kazılarak gübrelerin direk yerleştirilmesi ile bitmektedir.