Temel Dolgu

Temel Dolgu

İnşaatın ilk adımı temelin kazılmasıyla başlar. Ev, bina ve benzeri yapıların yapılabilmesi için temel denilen altyapının oluşturulması gerekir. Binanın temelinin çalışma alanında kazı yapılır.Kazı sırasında çıkarılan taş, toprak ve moloz, operasyonu aksatmamak için damperli kamyon ile alandan uzaklaştırılmalıdır. Temel kazısı sonrası oluşan temel çukuru, inşaat ekipmanları ile istenilen yere taşınabilir. Zor arazide çalışabilen kırıcılarımız da bunmaktadır.